Allt du behöver veta om entreprenörskap

Behovsdrivet entreprenörsarbete

Hur arbetar man behovsdrivet? När man arbetar direkt från ett behov eller en efterfrågan och skapar produkter och tjänster direkt utifrån dessa köpsignaler – då arbetar man behovsdrivet. Man kan också upptäcka något som skulle underlätta för målgruppen och därigenom trigga ett behov och göra dem medvetna om att efterfråga det.

Kommunikation i centrum

För att kunna arbeta behovsdrivet behöver du hela tiden underhålla den röda tråden så att du kan kommunicera löpande och få feedback från målgruppen. Ofta involverar man dem i tester och får feedback på produkter i olika utvecklingsstadier.

Samtidigt som du bedriver målgruppskommunikation behöver du också sätta upp hela kommersialiseringskanalen för din produkt, det vill säga kedjan för att ta produkten till marknad så att målgruppen får den. Det kan vara partners eller leverantörer, kanske återförsäljare eller kanske enbart din egen online närvaro. Allt detta beror återigen på målgruppens kommunikationstyp. Var finns de naturligt. Du behöver möta dem där de är – inte försöka locka dem till en helt ny plats, vilket du i och för sig kan göra långt senare när du är etablerad.

Profilering

Båda kanalerna, den röda tråden mot målgruppen och kanalen för kommersialisering behöver rätt varumärkesprofilering för att din produkt tydligt ska visa att den fyller exakt det behovet, dvs luckan i marknaden som du identifierade. Den profilerar också avsändaren.