Allt du behöver veta om entreprenörskap

Planera din egen startup

Om du först har rannsakat din egen mentalitet, att du verkligen är beredd att ge allt som krävs – då är det dags att planera för att starta företag. Antingen startar du företaget ensam eller så gör du det tillsammans med någon som har rätt entreprenörsmentalitet. Att inspirera varandra kan bygga ett powerhouse!

Fylla behov och lösa problem

För att överhuvudtaget tänka på att starta ett företag behöver du ha identifierat ett behov som inte är tillfredsställt, ett problem som människor behöver lösa eller någon annan vinstgivande inriktning. Man kan också ”trigga” ett behov som finns. Den röda tråden hela vägen till köpargrupper behöver dock finnas för att du ska kunna starta ett företag som du driver själv. Det kan också vara ett gott råd att kommunicera och utveckla produkten tillsammans med målgruppen. Gör en bra budget och håll dig till den.

Form

Vilken företagsform ska du välja?

Ett handelsbolag eller enskild firma får du ganska snabbt på fötterna och administrationen blir inte lika tung i början. Ett privat aktiebolag kräver en styrelse och ett aktiekapital på minst 25 000 kronor, vilket avser aktiebolag startade efter den 1 januari 2020. Du behöver också sätta upp en bolagsordning, det vill säga företagets regelverk. Ibland kan man start som enskild firma och gå över till aktiebolagsform.