Allt du behöver veta om entreprenörskap

Entreprenör genom förvärv av andra företag

Att vara entreprenör innebär inte att du måste starta med två tomma händer och en bra affärsidé för att därefter själv bygga upp företaget från grunden. Många entreprenörer väljer att i stället förvärva relativt nya verksamheter som är i uppstartsfasen och därefter förädla dessa. Även detta är entreprenörskap och dina beslut och hur du väljer att leda företaget har en avgörande verkan på dess framtid.

Viktigt med bra rådgivare

Väljer du att driva ditt entreprenörskap genom köp av andra företag måste du själv ha en stor plånbok, alternativt att du har goda kontakter med investerare eller långivare som är beredda att skjuta till pengar. Det är dessutom helt nödvändigt att du omger dig med mycket bra advokater och andra konsulter som är specialiserade på m&a rådgivning, det vill säga rådgivning avseende förvärv av verksamheter. Förvärv av företag och affärsverksamheter är komplicerat och kräver mycket goda kunskaper inom såväl ekonomi som juridik.

Advokatbyrå specialiserad på m&a rådgivning

De flesta entreprenörer som köper verksamheter för att därefter driva och utveckla dessa, har ett intimt samarbete med en advokatbyrå som är specialiserad på m&a rådgivning. Ofta är det fråga om en större advokatbyrå med fler än endast ett par jurister anställda. Anledningen är att vid företagsförvärv och m&a rådgivning aktualiseras en rad olika områden inom juridiken och det är inte möjligt för en ensam jurist, eller för den delen ett par jurister, att ha goda kunskaper inom samtliga dessa rättsområden. Som regel innebär ett företagsförvärv att kunskap inom så skilda områden som till exempel arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, hyresrätt, IT-rätt och skatterätt krävs. Det behövs därför att ett större antal advokater och andra jurister är involverade för att du ska få den hjälp som erfordras.

Underskatta inte din undersökningsplikt

När du ska köpa en bil av en annan privatperson är utgångspunkten att du har en undersökningsplikt. Enkelt förklarat innebär denna att du måste undersöka bilen och upptäcka eventuella fel. Upptäcker du efter köpet ett fel som du borde ha upptäckt vid din undersökning kan du inte åberopa detta gentemot säljaren. Du kan därför inte kräva att köpet ska gå åter eller att säljaren ska betala tillbaka en del av köpeskillingen.

Principen är densamma vid förvärv av företag och andra verksamheter. Det är upp till dig som entreprenör och köpare att undersöka den verksamhet som du vill köpa. Det är därför som det är oerhört viktigt att du samarbetar med jurister som är specialiserade på m&a rådgivning och som kan genomföra en grundlig undersökning, något som ofta benämns för “due diligence”, innan du genomför förvärvet.