Allt du behöver veta om entreprenörskap

Verksamhetsstyrning framgångsfaktor i ditt entreprenörskap

Hur viktigt är verksamhetsstyrning för entreprenörer och företagsledare?

Mycket viktigt. Det är ett smidigt och strukturerat sätt att driva företaget i den planerade riktningen. Det ger tydlighet och du kan enkelt mäta att du uppnår de delmål som krävs för att nå slutmålet.

Verksamhetsstyrning i praktiken

Kan du själv skapa en bra arbetsmodell för verksamhetsstyrning? Visst kan du det, men det är förmodligen inte den mest lönsamma lösningen för dig. Om du istället fokuserar på att driva företaget framåt kan en professionell partner som redan har en väl fungerande arbetsmodell komma in och implementera den. För att utföra en framgångsrik verksamhetsstyrning behövs ett tydligt och homogent ledarskap där medarbetare känner engagemang och vilja att arbeta mot de gemensamma målen.

Så vem kan du anlita?

Det finns många företag som erbjuder modeller för verksamhetsstyrning, och en av de allra bästa är Stratsys. Här finner du en av de mest effektiva arbetsmodellerna samtidigt som den är enkel att implementera. Stratsys har lång erfarenhet av just processeffektivisering och digitalisering, vilket gör att de kunnat ta fram en enkel och smidig modell. Stratsys har drygt 20 år på nacken och har under sin verksamma tid alltid haft som ledstjärna att förenkla för företag och organisationer att optimera sin strategiska planering och sina projekt.

Teknikutveckling har förändrat världen i rasande fart och det är viktigare än någonsin att samverka med partners som ständigt är relevanta och som förstår hur marknader ser ut och förändras. Stratsys arbetar både med privat näringsliv och offentliga arbetsplatser, du kan dessutom få goda råd när du börjar använda din nya arbetsmodell.

En ledningsfråga

Verksamhetsstyrning är en ledningsfråga eftersom det berör företagets strategiska riktning. Företagsledningen, eller du som entreprenör kanske i en startup, behöver vara fullt engagerade för att verksamhetsstyrningen ska få full effekt. Löpande kommunikation med medarbetare och partners är betydande i denna implementering. Inte minst behöver du som ledare tydligt kommunicera de krav som behöver uppfyllas för att nå utsatta mål. Konkret: Det som behöver utföras för att förstärka den planerade riktningen. Det krävs motiverade ledare.

Engagerade medarbetare

I stort sett allt som rör implementering av nya arbetsmodeller slår tillbaka på ledarskapet och hur detta hanteras. Det är poänglöst att investera i nya system om ledningsfunktionen inte kan skapa det engagemang som behövs för att styra företaget i rätt riktning. Inte minst behöver ledaren förankra behovet av verksamhetsstyrning i företagskulturen eftersom alla behöver förstå varför detta behövs och vad det innebär för företagets framgång. En nära samverkan mellan ledning och personal ökar förståelsen, och framför allt om man sätter målen ”tillsammans” och även påvisar hur detta påverkar framtiden. Att arbetet följs upp med regelbunden kommunikation och avstämningar är naturligtvis viktigt. Det kan behövas justeringar under resans gång, och om du anlitar Stratsys arbetsmodell kan du även använda dem som rådgivare.