Allt du behöver veta om entreprenörskap

Entreprenörskapets historia

Varifrån kommer entreprenörskapet? Själva ordet härrör från det franska ordet ”entreprendre” som betyder att börja något, att åta sig en uppgift. På 1700-talet blev betydelsen av entreprenörskapet mer utbrett och betydde då att man var en uppfinnare och ledare som tillverkade och hittade på nya saker.

Entreprenör – entreprenad

I medeltidens Frankrike betydde entreprenör också legosoldat. På medeltiden hade man inga fasta arméer vilket innebar att man la ut krigföring och strider på entreprenad. Utifrån detta utvecklades benämningen till att också innefatta företag och olika branscher som utförde uppdrag på entreprenad. Att vara entreprenör innebar att ändra riktning, skapa nytt och organisera marknader och förhållanden på nya sätt – men det handlade också om att identifiera dessa nya möjligheter och skapa resurser för dem.

Idag kopplar vi ordet entreprenör till uppfinnartalang, ledarskap, experimentvilja och kreativitet – kanske också ledarskap och framförallt ”startup-talang”. Att vara entreprenör och chef är inte samma sak. Du kan vara chef utan att vara entreprenör eftersom du kan leda andra utan att ha förmågan att vara innovatör och skapa nya saker – eller du kan vara både chef, ledare och entreprenör. Det handlar om din personlighet och ditt ”mindset”.

Varför lyckas inte alla?

Många vill vara entreprenörer, men långt ifrån alla har den mentaliteten – eller förstår vad som krävs. Förr i tiden blev man entreprenör om man inre kunde få jobb eller saknade utbildning – idag blir man entreprenör för att man har en god idé eller vill skapa ett jobb med större frihet. I alla lägen är det din inställning som avgör. Entreprenörer som blir framgångsrika är oftast intensiva i det de gör, och man har ett uthålligt och fokuserat mindset där man helt enkelt gör det som krävs utan att försöka hitta genvägar. Lägg därtill ett enormt driv. Har du inte detta ”driv” passar du inte som entreprenör, i alla fall inte som en ensam sådan, i ett partnerskap kanske du skulle kunna tillföra en hel del om det finns andra personer med driv.

Ribban för entreprenörskap ligger olika högt beroende på vad du vill åstadkomma och vilken typ av företag du vill starta. Det kan krävas ett startkapital.

Entreprenörskapet växte fram

En miljon svenskar utvandrade på 1800-talet, men trots detta fanns det tillgång till billigare arbetskraft. Efter andra världskriget infördes åtta timmars arbetsdag och rösträtt. Omvälvningen i samhället efter kriget kom med en superinflation. Vid denna tidpunkt hade arbetarna de högsta lönerna inom Europa och de svenska politikerna drev på med hårdvalutepolitik. Företagen skulle behöva rationaliseras eller gå under.

Många tror att Sveriges kreativitet och företagsklimat kom till i detta stålbad under 1920-talet när bankerna tvingades ta rodret i flera företag och ökad arbetslöshet var ett faktum. De företag som överlevde blev starkare och så småningom, idag, är Sverige ett av ledande länder inom EU för framgångsrika startups.