Allt du behöver veta om entreprenörskap

Svenskt entreprenörskap

Sverige ses som ett av de ledande länderna inom EU för innovation. Stockholm är också den mest unicorn-rika huvudstaden, det vill säga flera svenska startups som givit sig ut i världen har blivit stora globala företag. Den största skjutsen fick entreprenörskapet just före krisen på 20-talet.

Driftiga svenska entreprenörer

Grunden för det entreprenöriella klimatet lades från år 1850 och framåt. Det var vid den tiden då Sverige införde flera liberala reformer och anslöt sig till den nya vågen av frihandel som Storbritannien gick i spetsen för. Älvarna rensades så att flottning av timmer skulle gå snabbt till sågverk vid kusten.

Stålbolagen Domnarvet, Sandviken och Munkfors gjorde stora investeringar i ny engelsk teknik. En stambana skapades för järnvägen, jordbrukarna installerade ny teknik och hela textilindustrin fick en uppdatering. Plötsligt var Stockholm världens mest telefonitäta stad! Hur gick det till?

Henrik Cedergren och Lars Magnus Ericsson var två driftiga personer som slog sina kloka huvuden ihop. Än idag är bolaget Ericsson ett högteknologiskt världsföretag. När Cedergren och Ericsson startade sina karriärer var bankerna med André Oscar Wallenberg i spetsen, med och drev på utvecklingen. Alfred Nobel blev kungen av krut och Gustaf de Laval grundade Sveriges första internationella tillverkningsbolag. Jean Bolinder, en verkstadsföretagare, var en av de främsta i denna grupp entreprenörer som tog upp nya idéer inom tillverkningsteknik från bland annat England och USA. De företag som grundades av dessa entreprenörer blev stora och framgångsrika.

Entreprenörshuvud Vinnarskalle

Entreprenörskap har ingenting med materiella tillgångar att göra, dessa behövs först när du vill konkretisera idén. Entreprenörskap kommer från ditt mindset och ditt förhållningssätt till världen och ny utveckling. Det är entreprenörskapet som hjälpt till att bygga svenskt välstånd.

Manliga entreprenörer var i majoritet, men det fanns även kvinnor. Sofia Gumaelius var pionjär inom reklam på 1800-talet och Wilhelmina Skogh inom besöksnäringen. Stora företag har startats av personer som kommit från enkla förhållanden. Ett exempel är Ericssons grundare, Lars Magnus Ericsson. Han växte upp i ett fattigt hem på landet i Värmland. Bonniers, Cloetta och Felix är exempel på företag som grundats av flyktingar och invandrare som anlände till Sverige utan just någonting.

För att personer med ”vinnarskallar” ska kunna fortsätta att skapa möjligheter för människor behöver attityderna förändras. Det görs idag flera satsningar via fondmedel för att stimulera entreprenörskap.

Skapar medarbetare, inte entreprenörer

De flesta skolorna idag skapar medarbetare – inte ledare och entreprenörer, vilket beror på skolans likriktning. Skolan är dock, om än långsamt, på väg att ta ett steg åt rätt håll i och med uppdraget att stimulera entreprenörskap bland elever och studenter, vilket kan ha stor betydelse för vår samhällsutveckling.